นโยบายการรับประกันของเว็บ krapao.com

นโยบายการรับประกันของทางบริษัท โดยรับประกันคุณภาพสินค้า 4 ส่วน ดังนี้

รับประกันสินค้า นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ เป็นระยะเวลา 1 ปี
A-คันชัก  
B-มือจับ   
Cล้อลาก    
Dตัวล็อก  สินค้ารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ
A
กระเป๋าเดินทาง QIQKEE มีการรับประกันสินค้า ในกรณีสินค้าชำรุดเสียหาย อันเนื่องเกิดจากกระบวนการการผลิตเท่านั้น
B
ลูกค้าสามารถยื่นขอเปลี่ยนอะไหล่ได้ ในกรณี คันชัก มือจับ ล้อลาก และตัวล็อก ชำรุดเสียหาย ในช่วงเวลาการรับประกัน เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า 
Cหากลูกค้าต้องการซ่อมแซมสินค้าในส่วนอื่นที่ไม่ใช่ คันชัก มือจับ ล้อลาก และตัวล๊อก ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้ากลับมาที่บริษัทเท่านั้น ( ส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ แบบธรรมดาเท่านั้น )
Dกรณีส่งสินค้ามายังบริษัทฯ ต้องส่งเป็นไปรษณีย์ธรรมดาเท่านั้น จ่ายราคาตามจริง ของหน้าบิล  เมื่อลูกค้าส่งนอกเหนือจากที่ร้านกำหนดไว้ เช่น เคอรี่  หรือ ไปรษณีย์เอกชน ทางร้านจะชำระค่าส่งคืนลูกค้าเพียง 50 บาทเท่านั้น
Eกรณีสินค้าถึงมือลูกค้าแล้วสินค้าเกิดชำรุดและเสียหายไม่พร้อมใช้งาน สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
Fกรณีลูกค้าส่งซ่อมอะไหล่ที่อยู่ในการรับประกัน หลังจาก 7 วันเป็นต้นไป ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม แล้วทางบริษัทจะดำเนินการส่งสินค้าไปยังลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับ
Gทางบริษัทยินดีคืนเงิน หากลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้า โปรดแจ้งกลับมาที่บริษัท ภายใน 7 วัน (แต่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่ผ่านการใช้งานใด ๆ ทั้งสิ้น)
Hแล้วทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้ลูกค้า ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับสินค้าถึงโรงงานแล้วตรวจเช็คสภาพสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
Iทางบริษัท ฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

เงื่อนไข และ ข้อยกเว้นในการรับประกันสินค้า

กระเป๋าเดินทาง  QIQKEE  มีการรับประกันสินค้า ในกรณีสินค้าชำรุดเสียหาย อันเนื่องเกิดจากกระบวนการการผลิตเท่านั้น

1.  ความเสียหายสินค้าอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี เช่น การใส่สัมภาระเกินน้ำหนักที่กำหนดไว้ การเหวี่ยง การกระแทก หรือการลำเลียงเคลื่อนย้ายกระเป๋า โดยขาดความระมัดระวัง จนเป็นเหตุ    ทำให้กระเป๋าแตก ฉีก ขาด บุบ ยุบ ลอยขีดข่วน หรืออุบัติเหตุใดๆ  รวมทั้งการโจรกรรม โดนกรีด งัดแงะ จนมีรอยแผล ขีดข่วน และทำให้กระเป๋าหมดสภาพการใช้งาน หรือลูกค้างัดแงะกุญแจรหัสที่          

ลูกค้าหลงลืมหมายเลขที่ตั้งไว้  ไม่จัดอยู่ในนโยบายการรับประกัน

2.  การให้บริการซ่อมสินค้า หากอะไหล่หรือวัสดุบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงจากของเดิม เนื่องจากบางกรณีจะต้องดัดแปลง ลูกค้าต้องยินยอมรับสภที่ซ่อมแซมและนำกลับไปใช้งานตามปกติ